!!> PDF ✭ Noći ✩ Author Vladimir Pištalo – Snackgo.co.uk

Noći Popular Ebook, No I By Vladimir Pi Talo This Is Very Good And Becomes The Main Topic To Read, The Readers Are Very Takjup And Always Take Inspiration From The Contents Of The Book No I, Essay By Vladimir Pi Talo Is Now On Our Website And You Can Download It By Register What Are You Waiting For Please Read And Make A Refission For You


About the Author: Vladimir Pištalo

Vladimir Pi talo je srpski knji evnik ro en u Sarajevu 1960 godine Zavr io je Pravni fakultet u Beogradu, a doktorirao na Univerzitetu Nju Hemp ir u SAD na temi vi estrukog identiteta srpskih iseljenika srpskom, ameri kom i jugoslovenskom Radi na Beker koled u, u Vusteru, Masa usets, gde predaje svetsku i ameri ku istoriju.Objavio je poetske proze Slikovnica 1981 No i 1986 i Manifesti 1986 , zatim novelu Korto Malteze 1987 , poetsku prozu Kraj veka 1990 ,zbirke pri a Vitra u se anju 1994 i Pri e iz celog sveta 1997 , biografiju Aleksandra Makedonskog Aleksandrida 1999 ,romane Milenijum u Beogradu 2000 i O udu 2002 Francuski prevod romana Milenijum u Beogradu bio je u naju em izboru za presti nu godi nju nagradu Femina za najbolji prevedeni roman na francuski jezik pro le godine Za roman Tesla, portret me u maskama nedavno je u Beogradu dobio zna ajnu srpsku knji evnu nagradu NIN ovu nagradu za najbolji roman godine u 2008 godini.7 thoughts on “Noći

  1. says:

    Iznena uju e dobra lirska proza I on vidi svet onakav kakav se pojavljuje neispavanom oveku, o ima onoga ko je u nevolji Ukazuju se iste ove stvari, sagledane tu nim i stra nim pogledom nekoga ko stoji pred samoubistvom ili koga pritiska veliko zlo Svaku podliva mrak Sve je postalo studeno, konfuzno, jezivo Eh, no i, no i, ta gnezda duhova Misli su aveti, i one zavedu oveka u svoj s


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top