Književna groupie 2: Strovaljivanje PDF/EPUB ✓

Književna groupie 2: Strovaljivanje Nastavak, druga knjiga vrlo dobro prihva ene Knji evne groupie akova kog studenta Pavla Svirca upisanog na kroatistiku i turkologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu napisana je u formatu svojevrsnog pikarskog romana, i donosi autorovo satiri no vi enje hrvatskog kulturnog establi menta dana njih dana Progovaraju i kroz Groupie, Svirac izvje tava o susretima s piscima, urednicima, novinarima i organizatorima kulturnih manifestacija me u koje se eli probiti kao Balzacov Eugene de Rastignac u visoko pari ko dru tvo A zbog toga knji evnu Groupie ili mrze ili obo avaju, a oni koji su se na li u knjizi, imaju razloga i radovati se i strepiti stvarnim likovima Svirac poklanja petrarkisti ko udivljenje, da bi im suptilnim mehanizmom satiri nog obrata odmah potom reducirao pripisanu va nost Pritom, Groupie to ne ini sa zluradim cinizmom, kako bi o ekivala publika odgojena na doslovnom, neposrednom, a esto i posve neinventivnom dociranju politi kih kolumnista ini to s dobrom dozom dobrodu nosti, stavljaju i samoga sebe na prvu liniju satiri nih udara spremno ogoljuju i svoje neglamurozne podba aje, intelektualne, socijalne i osobito ljubavne, izla u i se beskompromisnoj samo ironiji O emu se tu, dakle, radi Svir eva Knji evna groupie niz je na ovaj ili onaj na in me usobno povezanih satiri nih epizoda u kojem autor ne ostaje du an nikome Majdak i dalje pri a kao Glista iz Ku i stari moj , diskurs Deana Dude je neshvatljiv iroj populaciji, Ivana Sajko otrovnim strelicama ga a Tomislava ade a, a Robert Peri i i dalje zalazi u sve mondene zagreba ke lokaleSvir ev glavni adut je njegova sposobnost da infantilnim, gotovo priglupim stilom neku pojavu ili li nost svede na proste faktore Pritom te li nosti, ie kulturnjaci, nalikuju djeci ili potpunim manijacima Protagonist za to vrijeme nastoji sebe etablirati kao ime na sceni, povremeno polo iti ispit kako bi mu roditelji i dalje ispla ivali novac, i, najbitnije od svega, poku ava smotati Stojku, kolegicu s faksaOve satiri ne epizode uglavnom posjeduju malu dozu zlobe, ho u re i da je lako raspoznati kritizira li Groupie nekoga zaista ili mu tek namiguje Ispod svakog teksta probija odre ena doza auto ironije koja upu uje na to da Knji evnu groupie ne shva amo u potpunosti ozbiljno U potpunosti iz kritike Svena Popovi a


About the Author: Pavle Svirac

Is a well known author, some of his books are a fascination for readers like in the Književna groupie 2: Strovaljivanje book, this is one of the most wanted Pavle Svirac author readers around the world.10 thoughts on “Književna groupie 2: Strovaljivanje

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top