Maskarada PDF í Paperback

Maskarada Iskrena, Uzbudljiva, Li Na Pri A Napisana Prema Istinitim Doga Ajima, Koja E Promeniti Va E Vi Enje Na E Bliske Pro LostiMaskarada Je Jedinstvena Pripovest O Nepokolebljivoj Borbi Jedne Mlade Osobe Da Ostvari Svoje Ideale I Sa Uva Veru U Pravdu, Ljubav I Ivot Dostojan Oveka Tako E Je I Svedo Anstvo O Dobu U Kojem Su Potonule Sve Moralne Vrednosti I O Mo Nicima Koji Su Tada Uticali Na Na E Sudbine, Od Kojih Su Mnogi I Danas Aktivni U Javnom Ivotu Roman Biljane Luki Ima Naraciju Filmskog Scenarija U Velikoj Meri Prisutna Je Melanholija Jednog Prefinjenog, Gradskog Senzibiliteta I Dopadljive Literarnosti Autorka Esencijalizuje Egzistenciju Misaono, Ali Ne Pretenciozno Sve Je Mereno Strogom Merom Uzbudljiv Roman Kroz Koji Se Sve Vreme Pitate Ta E Biti Dalje , Uz Ne Malo Dramske Neo Ekivanosti I Zadovoljstva U Itanju O Maskaradi , Iz Recenzije Prof Ratka Bo Ovi A


10 thoughts on “Maskarada

 1. says:

  Za itanje ovog romana sam se odlu ila najvi e zbog toga to se glavna junakinja zove kao i ja i ispalo je dobro, nisam se pokajala prvi dio romana prati njen dolazak iz Ni a u Beograd 1988.godine na studij arhitekture, a u drugom dijelu su opisane ratne godine u Srbiji kada se ona anga uje u Slu bi dr avne bezbj


 2. says:

  Prijatno iznenadjenje


 3. says:

  Moram priznati da sam pozitivno iznena ena ovim romanom iako ne itam mnogo doma e autore bar to se ove mla e generacije ti e Zanimljiv roman prvenac upe atljiva pri a o ivotu Ene Proti koju 90 ih anga uju da radi za Slu bu dr avne bezbjednosti Veoma dobro ispri ana pri a o jednom nesre nom periodu u Srbiji i regionu i isto


 4. says:

  Kada sam krenula itati ovaj roman bila sam puna predrasuda prema istom 90 godine mislila sam jo jedna limunada na tu temu Jedan od rijetkih autora koji me je pozitivno iznenadio.


 5. says:

  Svi koji se iole dotaknu Arkana ili Cece, slute vrtoglave tira e i zaradu Bude to na po etku tako, ja sam itala etvrto izdanje Ali ovo nije knjiga koja se pamti, koja se citira, a to onda nije ni knjiga Nisam odu evljena Malo mi je svega previ e Razumijem da je junakinja imala buran ivot i da su takve bile devedesete, ali i za knjigu


 6. says:

  Odli na knjiga koja se ita u jednom dahu Ima sve to je potrebno za jedno jako kvalitetno itanje neverovatna ivotna pri a jedne devojke, ivot 90tih opisan kroz njen posao organizatora doga aja i savetnika Sluzbe dr avne be...


 7. says:

  Prikaz stanja u Beogradu devedesetih godina, istinita pri a koju bih svakome preporu ila.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top