[BOOKS] ✮ Infektologija ✰ Josip Begovac – Snackgo.co.uk

Infektologija U Suradnji S Autorima Prof Dr Sc Josipom Begovcem, Prof Dr Sc Slavkom Sch Nwaldom, Prof Dr Sc Dragomirom Bo Inovi Em, Prof Dr Sc Miroslavom Lisi Em I Prof Dr Sc Brunom Bar I Em Izdava Ka Ku A Profil Prepoznala Je Potrebu Struke Za Suvremenim Ud Benikom Iz Infektologije.U Suradnji Ovog Autorskog Tima I Jo 43 Autora Pripremljen Je Ud Benik INFEKTOLOGIJA, Koji Je Ponajprije Namijenjen Studentima Medicine I Stomatologije, Lije Nicima Op E Medicine Te Specijalizantima Raznih Grana Klini Ke Medicine Medicinski Fakultet Sveu Ili Ta U Zagrebu Odobrio Je Kori Tenje Ove Knjige Kao Sveu Ili Nog Ud Benika.Knjiga Je Podijeljena U Etiri Velika Dijela U Prvom Su Obuhva Ena Osnovna Na Ela Razvoja Klini Kih Obilje Ja Zaraznih Bolesti, Antimikrobno Lije Enje Te Akivna I Pasivna Imunoprofilaksa U Drugom Dijelu Prikazani Su Svi Va Ni Klini Ki Sindromi U Infektologiji Tre I Dio Obuhva A Pojedine Uzro Nike Zaraznih Bolesti Etvrti Dio Ud Benika Posve En Je Va Nom Problemu Bolni Kih Infekcija I Emergentinim Bolestima, Uklju Uju I SARS I Pti Ju Gripu.


10 thoughts on “Infektologija

  1. says:

    A, s ovom sam se namu io jo prije nego to je slu beno izdana.


  2. says:

    respirator system


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top