!!> EPUB ❂ Tito i drugovi - II deo ✽ Author Jože Pirjevec – Snackgo.co.uk


Tito i drugovi - II deo Hronika Borbi Za Vlast U Kojima Su Se Prijatelji Pretvarali U Neprijatelje Nastala Na Osnovu Vi Edecenijskog Istra Ivanja I Pogleda U Dosad Neotvorene Arhive Jo E Pirjevec Je Plodan Istori Ar Za Poslednjih Trideset Godina, Pored Brojnih Rasprava, Objavio Je Devet Monografija U Kojima Se Bavio Slovena Kim I Jugoslovenskim Prostorima U XIX I XX Veku Pirjev Eva Dela Su Prevo Ena I Nagra Ivana U Sloveniji Mu Je Dodeljeno Zvanje Ambasadora Nauke Tog Zvanja Bi On Bio Dostojan I Da Je Napisao Samo Studiju Tito I Drugovi Ali Ona Je Te Ko Zamisliva Bez One Iroke Osnove Koju Je Postavio Svojim Celokupnim Delom Bez Znanja I Kulture, Bez Filozofije Istorije I Ume A Kazivanja, Koje Je U Tu Osnovu Ugradio Pirjevec Je Godinama Istra Ivao U Me Unarodnim I Doma Im Arhivima Prou Avao Je Razli Ite Izvore, Me U Kojima Prvi Izvore Diplomatske I Obave Tajne Provenijencije Ostvario Je Uvid U Veoma Obimnu Literaturu Itao Je Titove Savremenike Neprijatelje I Saveznike U Drugom Svetskom Ratu, Ideolo Ke Protivnike U Zemlji I Svetu, Jeretike I Revizioniste U Komunisti Kom Pokretu Memoaristika U Naj Irem Obimu, Sa Mogu No U Upore Ivanja I Provere, U Pirjev Evoj Studiji Ima Mesto Jedinstvenog I Nezaobilaznog Izvora Najzad, Pirjevec Je Itao Samog Tita, To Ve Ina Savremenih Autora O Njemu Smatra Izli Nim Iz Predgovora Latinke Perovi


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

About the Author: Jože Pirjevec

Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Tito i drugovi - II deo book, this is one of the most wanted Jože Pirjevec author readers around the world.


Back To Top